Systempack - Collapsible Pallet Containers

Properties

  • 100 % recyclable collapsible Pallet container
  • Pallet, lid, skids manufactured of recycled PEHD
  • Walls manufactured from recycled PP
  • Temperature resistance: -10°C - +40°C
  • Standard coclor: Grey walls and Black pallet and lid
Continue reading
Väggar till Systempack som är tillverkade i kanalplast (Bilden ägs av Accon AB)
Lock till Systempack (Bilden ägs av Accon AB)